دپارتمان انگلیسی
دوره خصوصی زبان انگلیسی

دوره خصوصی زبان انگلیسی

طی دو دهه‌ گذشته، زبان انگلیسی به سرعت به پرکاربرد ترین زبان در دنیا تبدیل شده است. به نحوی که افراد بسیاری از افراد جامعه امورات خود را با زبان انگلیسی می گذرانند. به همین علت، آگاهی و استفاده صحیح ا ...