دپارتمان فرانسه
دوره مبتدی زبان فرانسه

دوره مبتدی زبان فرانسه

مرحله شروع یادگیری زبان فرانسه، یکی از پیچیده و حساس‌ترین مراحل آموزش می‌باشد. آموزشگاه زبان فرانسه کوشا گفتار با تعریف دوره مبتدی یا Intro که مختص افرادی می‌باشد که از پایه تمایل دارند با زبان فرانسه ...

دپارتمان فرانسه
دوره حضوری زبان فرانسه

دوره حضوری زبان فرانسه

متد آموزشی نوین و جامع کتاب “Tendances” شیوه آموزشی می باشد که کاملا منطبق با کادر آموزش اروپایی (CECR) طراحی شده است و در آن به آموزش 4 مهارت زبانی نیز به طور کامل توجه می شود. بدین جهت از ابتدای سال ...

دپارتمان انگلیسی
دوره خصوصی زبان انگلیسی

دوره خصوصی زبان انگلیسی

طی دو دهه‌ گذشته، زبان انگلیسی به سرعت به پرکاربرد ترین زبان در دنیا تبدیل شده است. به نحوی که افراد بسیاری از افراد جامعه امورات خود را با زبان انگلیسی می گذرانند. به همین علت، آگاهی و استفاده صحیح ا ...