یک لحظه تفکر
یک لحظه تفکر...

یک لحظه تفکر...

در این سری از پست های آموزشگاه زبان فرانسه کوشا گفتار، سخن بسیار زیبا و دلنشین در مورد عشق و عاشقی به زبان فرانسه برای شما آورده ایم.

یک لحظه تفکر
یک لحظه تفکر...

یک لحظه تفکر...

در این سری از پشت یک لحظه تفکر آموزشگاه زبان فرانسه کوشا گفتار، یک سخن جالب از Robert Warren Junior برای شما انتخاب کردیم.

یک لحظه تفکر
یک لحظه تفکر...

یک لحظه تفکر...

زبان فرانسه هم مانند سایر زبان ها سرشار از کلام بزرگان می باشد که مفاهیم بسیار جذابی را می رسانند. در این پست آموزشگاه زبان فرانسه کوشا گفتار به بررسی یکی از این سخنان ارزشمند می پردازیم.